Informační bulletin na KVĚTEN 2021

Vážení piloti a pilotky, 

byl vydán nový informační bulletin č. BMA05/2021, ve kterém najdete provozních informace týkají se palivových příplatků, zkoušek z ICAO English, aktualizované opatření proti šíření COVID, dále informaci o konání soutěže BemoAirRace a pod. Detaily najdete v článku níže :

 
 INFORMAČNÍ  BULLETIN  č. :   BMA05/2021                                       Květen 2021                                           5.5.2021      
 •    INFO č.1  :  PALIVOVÉ PŘÍPLATKY NA MĚSÍC KVĚTEN 2021                                      yes

        Cena paliva na letišti Benešov zůstala na úrovni měsíce dubna, na letišti Brno bohužel výrazně stoupla a proto musíme upravit a zvýšit i palivové příplatky na LKTB. Přehled je uveden pro letiště LKTB i LKBE v tabulce níže :

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Benešov       (     0,00 Kč  )     __________________     t.j. PAP   15,80  Kč /L

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Brno             (   +2,15 Kč  )     ___________________     t.j. PAP    21,75  Kč /L   

Palivový příplatek NATURAL 95 na letišti Benešov               0,00 Kč  )     ___________________     t.j. PAP   9,80  Kč /L

Aktuální příplatky, které jsou v tomto období v platnosti, jsou připočítávány k cenám za letovou hodinu  – viz příloha

 •                                                
  • INFO č. 2 :  ZKOUŠKY Z ICAO ANGIČTINY 


  •   Na konec měsíce května jsme pro naše piloty zajistitli zkoušky pro prodloužení (obnovení,získání) kvalifikace ICAO English. Předpokládá se základní znalost angličtiny alespoň na úrovni B1 a schopnost komunikovat v běžné hovorové angličtině. Vzhledem k opatřením a omezenému shromažďování osob nebude tentokrát opakovací kurz, ale rovnou zkoušky. Ty budou v neděli 30.5.2021 na učebně BEMOAIR na letišti Benešov. Předpokládaný čas zahájení je 10h, ale vzhledem k tomu, že zkoušky jsou individuální, každý bude mít přidělený svůj čas. Ten sdělíme s dalšími podrobnostmi po přihlášení jednotlivým účastníkům emailem. Bližší informace o zkouškách najdete v archivu a v příručkách zde na našich provozních stránkách, Zde lze po registraci stáhnou i scripta letecké angličtiny našeho lektora Jana Štastného. Přihlášeným pak můžeme zaslat i ukázky korespondence a letecké komunikace.  Zapsaná ICAO angličtina je nutná pro piloty létající do zahraničí.

  • INFO č. 3 :  OPATŘENÍ COVID19 - AKTUALIZOVANÉ INFORMACE k 5.5.2021


       Podle aktualizovaného usnesení vlády  č.433 ze dne 4.5.2021 aktualizujeme i naše opatření :

   1. Teoretická výuka je možná pro maximálně dva žáky na učebně + přednášející nebo přes videokonference. Pro podrobnosti k organizování výuky a další dotazy volejte naše instruktory.
   2. Pozemní přípravy budou prováděny individuálně, na učebně maximálně v počtu 2 osob (pilot/žák + instruktor) za dodržení bezpečné vzdálenosti. Vyhrazená místnost pro ostatní členy posádky neprovádějící předletové přípravy, bude "Čekárna cestujících" se samostatným vchodem. 
   3. Ve vnitřních prostorách a během létání budou mít všichni členové posádky nasazený respirátor kategorie FFP2/FFP3 po celou dobu výuky/výcviku. Pokud bude pilot létat v sóle, toto opatření se ho netýká v letadle.
   4. Praktický výcvik a pronájem letadel bude plánován tak, aby se v jednom okamžiku na letišti (ve vnitřních prostorách) bezprostředně nepotkávalo více osob, tedy max 2 osoby  na jedno letadlo v provozu, kromě zaměstnanců.
   5. Před každým letem bude provedena desinfekce řídících a ovládacích prvků v letadle, toto bude provádět technik při předletové kontrole
   6. Při letech na cizí letiště v případě opuštění letadla bude mít posádka ochranu dýchacích cest rouškou nebo respirátorem.
   7. Do odvolání je zakázáno provádění letů pro veřejnost, při kterých je na palubě jiná osoba než posádka (examinátor, instruktor, pilot, žák ve výcviku). Posádkou mohou být další členové v rámci jedné rodiny pilota. Vyjímku tvoří seznamovací let pro zájemce o výcvik, na který se vztahují další opatření jako pro posádku.
   8. Všichni zaměstnancí jednou týdně absolvují antigenní nebo PCR test na COVID19
   9. Další létání se omezí na pronájem letadla dle bodu 10 a využití vlastního letadla dle 11 za účelem :
   10. a) let pro udržení a prodloužení svých kvalifikací - např. POZ
    b) let pro přepravu v souvislosti s výkonem povolání
    c) let pro přepravu v souvislosti s návštěvou rodiny
    d) let prováděný pro potřebu svého podnikání
   11. e) let provedený vlastním, u nás hangárovaným letadlem 
   12. Dodržujte odstup 2m od ostatních osob a vyvarujte se vzájemnému tělesnému kontaktu, používejte desinfekci
   13. Jestliže máte jakékoliv symptomy nemoci (nachlazení, kašel, zvýšená teplota, pozitivní test) žádáme Vás, nenavštěvujte naší společnosti
   14. Pokud by byl některý z účastníků provozu pozitivně testován na COVID19, tuto skutečnost neprodleně oznámí odpovědné osobě provozovatele.
   15. Aktuální informace hledejte na stránkách MZČR zde : https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/  

   16. Opatření týkající se provozu leteckého servisu (platí pouze pro letiště Benešov) :
    1. Pracovníci servisu budou přejímat letouny k údržbě v ochranných pomůckách (respirátory FFP2/3, rukavice)
    2. Zamezí zbytečnému kontaktu se zákazníky
    3. Při přípravě letadla do provozu Letecké školy BEMOAIR bude součástí přípravy letadla otření exponovaných míst (řízení a ovládací prvky) desinfekčním prostředkem

   INFO č. 4 :   POJIŠTENÍ  PILOTŮ U ČSOB PRO DALŠÍ SEZÓNU 2021/2022


  •       Pojištění odpovědnosti pilotů, které mají piloti přes naši společnost u ČSOB, končí 20.5.2021 a od 21.5.2021 začně běžet nové. Opět nebude u ČSOB automaticky obnovováno, proto na další období budeme pojišťovat pouze ty piloty, kteří nám nejpozději do pondělí 17.5.2021 potvrdí požadavek na prodloužení pojistného. Těm pak bude pojištění zaručeno a vystavena faktura, která nelze již stornovat a je nutná její úhrada do konce května. Cena opět stejná tedy 3270,-Kč + administrativní poplatek 100,-Kč za zajištění. Hromadné pojistné přes nás je výrazně nižší, než individuální. Požadavek na prolongaci pojistky u současně pojištěných pilotů zasílejte písemně na můj email novacek@bemoair.cz nebo SMS / WhatsApp na 604842624 kde obratem požadavek potvrdím.  

  • INFO č. 5 :  TERMÍN NAVIGAČNÍ SOUTĚŽE B.A.R. 2021  - sobota 26.6.2021


  •      Doufejme, že se situace kolem opatření proti COVID19 opět v letním období uvolní a bude možné uspořádat naši navigační soutěž. BemoAirRace - B.A.R.2021 máme v plánu uskutečnit v sobotu 26.6.2021 na letišti Benešov. Letadla si od konce května budete moci rezervovat v našem systému E.B.A. Chcete-li mít jistotu, že se na Vás požadované letadlo dostane, napište mi email a zarezervuji letoun již nyní. Připravím Vám opět zajímavou trasu letu a po soutěži bude pro všechny posezení s občerstvením a zábavou. (Snad už bez roušek. :-)


  •  A to je na tento měsíc zatím vše. Sledujte dále průběžně tyto provozní stránky, případně náš facebook. Budete-li mít nějaké další dotazy k jednotlivým bodům tohoto bulletinu, volejte na můj tel. 604 842 624 nebo je zasílejte emailem na novacek@bemoair.cz 

   •  Za Leteckou školu BEMOAIR s.r.o.    Vítězslav Nováček

  •