Informace provozovatele letiště Benešov

Vážení uživatelé letiště Benešov,

v nadcházejících dnech (pravděpodobně od neděle 13. 6. do pátku 18. 6. 2021) budeme na letišti sekat a sušit seno. Věnujte proto laskavě pozemnímu dění v areálu letiště zvýšenou pozornost a počítejte s tím, že v zájmu bezpečnosti může docházet ke krátkodobým (několik hodin) uzavřením jednotlivých drah.

Děkuji za pochopení.  Vladimír Hadač   Letiště Benešov přísp. org.