Aktuální informace k situaci na letišti Benešov

Stanovisko leteckých provozovatelů, operujících na LKBE

O aktuální situací ohledně provozování letiště Benešov v Bystřici jednala ve středu 23. září 2015 rada letiště, rozšířená o řadu zástupců leteckých provozovatelů. Starosta Bystřice Daniel Štěpánek informoval o jednání s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou a o možných scénářích dalšího vývoje.

Přítomní se shodli na tom, že s dosavadním fungováním letiště nemají zásadní problém. Většina provozovatelů oceňuje přínos města Bystřice pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu letiště i kvalitu řízení provozu a zajištění bezpečnosti létání. Oceňováno je také, že všechny výnosy z provozu letiště jsou vynakládány na vylepšování podmínek provozu letiště a v mezích možností a pravomocí provozovatele letiště také na jeho rozvoj.

Letečtí provozovatelé proto požádali vedení města Bystřice, aby se ucházelo o uzavření nové smlouvy, která by městu Bystřice umožňovala provozování letiště do roku 2027. Tím by byla stabilizována pozice leteckých společností a dalších provozovatelů, kteří mají téměř šest desítek zaměstnanců, ochráněny jejich dosavadní investice a byly by vytvořeny předpoklady pro další rozvoj letiště, především jeho infrastruktury. V neposlední řadě by si město zachovalo vliv na dění na letišti v zájmu obyvatel regionu, dotčeného provozem letiště.

  • JUDr. Jan CAMRDA, jednatel a společník společnosti F AIR, s.r.o.
  • Vladimír HADAČ, provozovatel modelářského letiště Nesvačily
  • René HAIN, provozovatel UL
  • Ing. Jiří KOLOUŠEK, AIRKISS, spol. s r.o.
  • Vojtěch KRÁSA, provozovatel SLZ
  • Filip MALINA, PROFLY (digity-czech s.r.p., provozovatel leteckych praci)
  • Vítězslav NOVÁČEK, ředitel společnosti Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
  • Karel PIŠTĚK, Středisko pilotního výcviku, provozovatel SLZ
  • Pavel RÁKOSNÍK, JET AIR spol. s r.o.
  • Jiří VOPAVA, prezident Leteckého a Sportovního Klubu F AIR

(29. 9. 2015)