Informační bulletin na duben 2017

 

Vážení piloti a pilotky,
byl vydán nový informční bulletin na měsíc duben 2017, čtěte jej v článku níže. Jsou zde informace týkající se palivových příplatků, náhradního školení pilotů, nových map a databází, přezkoušení pilotů formou testů na další letovou sezónu, změn frekvencí letišť a pod...

INFORMAČNÍ  BULLETIN  č.   BMA/03/2017                           DUBEN 2017                                          5.3.2017  

 • INFO č.1  :  PALIVOVÉ PŘÍPLATKY NA MĚSÍC DUBEN 2017                                            yes

        V dubnu jsou palivové příplatky pro Benešov beze změny a na letišti Brno došlo k mírnému poklesu ceny paliva. Proto na LKTB snižujeme palivový příplatek na aktuální hodnotu. Přehled cen palivových příplatků v Benešově a v Brně na období 04/2017 je uveden níže, v tabulce :   

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Benešov      (   + 0,00 Kč  )     __________________     t.j. PAP  14,80  Kč /L

Palivový příplatek AVGAS 100 LL pro letiště Brno             (  - 0,95 Kč  )    ______________________     t.j. PAP  15,05  Kč /L

Palivový příplatek NATURAL 95 na letišti Benešov            (  + 0,00 Kč  )    ___________________    t.j. PAP   8,10  Kč /L

Aktuální příplatky, které jsou v tomto období v platnosti, jsou připočítávány k cenám za letovou hodinu  – viz příloha

 
 • INFO č.2  :  NÁHRADNÍ ŠKOLENÍ PILOTŮ 15.4.2017                                                                                                         


       Pro ty piloty, kteří se nemohli zúčastnit našeho pravidelného školení v březnu, jsme uspořádali náhradní termín, v sobotu dne 15.4.2017. Všem, kterých se to týká, byl zaslán osobně email s touto informací, kterou pro jistotu dáváme ještě do bulletinu. Takže poslední termín bude 15.4. od 9:00 na učebně letiště Benešov. Další možnost již bude jen individuální, za hodinovou sazbu instruktora / lektora (500,-Kč/h), v rozsahu cca 4-5 hodin. Školení provádíme každoročně v přibližně stejný čas (počátek března) a bohužel nemůžeme termínů dělat více s ohledem na časové vytížení instruktorů a sjednání externích lektorů z ŘLP a pod. Každý pilot má povinnost jednou ročně se tohoto školení a přezkoušení zúčastnit. Jen připomínám, že kdo školení neabsolvuje u některého provozovatele do 30.4. nemůže od 1.5. vykonávat samostatnou letovou činnost. Pokud máte tedy školení u jiných provozovatelů, uznáme je, u nás si napíšete jen testy. V tom případě si nechte absolvované školení od jiného provozovatele/ ATO potvrdit v zápisníku letů. 

 • INFO č.3   :   MAPY A DATABÁZE LETIŠŤ NA ROK 2017                                                                                                    


 •      Ti, kteří si objednali na březnovém školení databáze letišť a mapy ICAO, si je mohou již vyzvedávat v kanceláři na letišti Benešov/Brno. Cena databáze s dvěma mapami (jedna ČR ICAO 1:500000 a druhá ČR+SR 1:500000 AVION) je u nás 350,-Kč, tedy se slevou 10% z běžné ceny. Pokud ještě někdo bude chtít databázi nebo samostatné mapy přiobjednat, pište na můj email. Cena samostatné papírové mapy je 270,-Kč a laminované mapy 400,-Kč. V obou případech jde o aktuální mapy ICAO vydané LIS ŘLP.  Apeluji na to, aby všichni piloti skutečně používali mapy nové, platné od 1.4.2017. Bylo hodně změn v rozdělení vzdušného prostoru (jak bylo řečeno již na školení) a je nutné mít informace aktuální.

 • INFO č.4 :  NOVÉ FREKVENCE OD 31.3.2017                                                                                                                     


      V souvislosti se změnami a vydáním nových map a databází upozorňuji i na změny frekvencí, které nastaly k 31.3. a týkají se již velkého počtu letišť včetně letiště Benešov. Po přechodu na kmitočtové dělení po 8,33kHz má LKBE novou frekvenci 118,005 a ATIS se změnil na 134,835. Pokud je v letadle kvalitní radio, je i po naladění 118,0 komunikace možná, ale z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že má staré rádio snížený dosah. Počítejte s tím při navazování spojení u letadel, které ještě mají starší RDST. Postupně naše letadla převybavujeme radiostanicemi KRT2 s dělením po 8,33kHz, jak bylo sděleno i na školení. Návod na obsluhu tohoto rádia má každý pilot, je umístěn i na datovém DVD ze školení pilotů. Bude i ke stažení zde, na provozních stránkách, v sekci "příručky".

 • INFO č.5 :  TESTY - PŘEZKOUŠENÍ PILOTŮ V ROCE 2017                                                                                                


      Bez ohledu na to, kde jste absolvovali školení pilotů (viz Info č.2) je třeba aby piloti se smlouvou a létající u BEMOAIRu měli patřičné přezkoušení. I letos bude z předpisů jen jeden test nazvaný "Roční přezkoušení pilotů". Dále vyplníte test z "Metodiky letu" a přezkoušení z typu, který létáte nejčastěji z každé typové řady. Obdobně jako u prodlužování typu po 90dnech tedy bude stačit udělat např. jeden test z C150/152 nebo C172 nebo C182. Pokud létáte ještě Zlína nebo jiný typ, pak vyplníte ještě jeden test z další typové řady. Pozor - u některých typů jsou dva různé testy, jeden nazvaný "typový" a jeden "periodický". Piloti, kteří dělají roční přezkoušení, vyplní jen ten s názvem "periodický", který je kratší. "Typový" test slouží k přezkoušení pro získání nového typu, je rozsáhlejší. Piloti s kvalifikací MEP vyplní vždy i typ L200. Ostatní testy, které jsou v dlouhém seznamu uveřejněny, není nutné vyplňovat, jsou zde ještě zveřejněny některé testy pro piloty v kurzu IFR.   Na vyplnění testů máte cca měsíc, do konce dubna musí mít přezkoušení dokončené každý pilot, aby mohl létat samostatně. Testy vyplňují piloti, kteří se zúčastnili školení. Ti co byli na školení 11.3. mohou začít ihned, ostatní, kteří budou na náhradním školení si přezkoušení udělají až po absolvování tohoto školení. Po splnění patřičných testů se nezapomeňte přihlásit u instruktora pro zapsání potvrzení do zápisníku letů.

  • TESTY JSOU DOSTUPNÉ NA SERVERU e-LEARNINGU zde :   http://bemoair.com/elearning/login.php   (Kdo nemá nebo zapomněl přístupové údaje, vyžádejte si je u mne na telefonu 604842624 nebo na novacek@bemoair.cz  Jsou obvykle jiné než na rezervaci E.B.A. nebo na tyto stránky.

 • INFO č.6  NOVÁ ZPEVNĚNÁ POJÍŽDĚCÍ DRÁHA NA LKBE                                                                                             


      Během měsíce března bylo válcováno letiště a při té příležitosti byla provedena pokládka plastových dlaždic pro zpevnění pojížděcích drah mezi benzinovou stanicí a TWY A na vyčkávací stanoviště RWY 27. Informace o tom byla jak na Facebooku tak i na BMA NEWS a zde je jen malá připomínka - přestože je TWY zpevněná, není podklad úplně srovnán a je mírně zvlněný, je třeba pojíždět pomalu a s opatrností. Výhoda je, že v případě dešťů nebude pojížděčka plná bláta. Pokud bude v provozu RWY27, nová pojížděčka vás dovede až přímo na střed dráhy. Bílým pruhem je nově označeno vyčkávací místo. Nepojíždějte tedy jinudy, než po vyznačené TWY.

 

 •     To je na duben vše, v případě Vašich dotazů k jednotlivým bodům bulletinu mne kontaktujte na tel. 604 842 624 nebo emailem na adrese :  novacek@bemoair.cz.  

Za Leteckou školu BEMOAIR s.r.o.  Vítězslav Nováček